ทันตกรรมจัดฟัน | Dental braces

dr-frost-colored-braces1

การจัดฟัน เป็นกระบวนการแก้ไขความไม่สมดุลที่เกิดขึ้นจากการเรียงตัวของฟัน และการสบฟันที่ผิดปกติให้กลับไปสู่สภาพที่ปกติ ซึ่งโครงสร้างที่ถูกปรับเปลี่ยนรวมทั้งฟันที่ถูกเลื่อนไปจะเกิดจากการใช้แรงที่ละเอียดอ่อนทั้งจากเครื่องมือภายนอกและภายในช่องปากเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปรับแต่งใหม่ กระดูกที่ล้อมรากฟันจะเกิดการละลายและเสริมสร้างใหม่ของกระดูกแบบค่อยเป็นค่อยไปและเกิดการเคลื่อนตัวของฟันในอัตราเฉลี่ย 1 มิลลิเมตร ต่อ 1 เดือน #จัดฟันระยอง

โดยที่คลินิกเรามีการจัดฟันทั้งหมด 5แบบ
1. จัดฟันด้านนอก << นิยมที่สุด
2. จัดฟันด้านนอก ร่วมกันสกรู
3. จัดฟันด้านใน (lingual Braces)
4. จัดฟันดามอน (Damon System)
5. จัดฟันแบบใส (Invisalign)


Share this:
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯